Projekty unijne

 


 

„Opracowanie kompaktowego wymiennika narzędzi wraz z oprogramowaniem, wykorzystującego ruchome, ekologiczne elementy bezsmarowe.”

OŚ PRIORYTETOWA 1. WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU

DZIAŁANIE 1.2 PROMOWANIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE

PODDZIAŁANIE 1.2.1 WSPARCIE PROCESÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 622205,40

Planowane dofinansowanie : 376289,82

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1A/FBiW/2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi , na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn.: „Opracowanie prototypu kompaktowego wymiennika narzędzi wraz z oprogramowaniem wykorzystującego ruchome elementy bezsmarowe (ekologiczne)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytania dostępna jest do pobrania tutaj.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dostępny jest tutaj.

Informacja o wyniku postępowania dostępna jest tutaj.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1B/FBiW/2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi , na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn.: „Opracowanie prototypu kompaktowego wymiennika narzędzi wraz z oprogramowaniem wykorzystującego ruchome elementy bezsmarowe (ekologiczne)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytania dostępna jest do pobrania tutaj.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dostępny jest tutaj.

Informacja o wyniku postępowania dostępna jest tutaj.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/FBiW/2021

Przedmiotem zamówienia jest zakup kompresora(sprężarki)  o mocy minimum 5.5 kW i pojemności minimum 500 l z osuszaczem i filtrami na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn.: „Opracowanie prototypu kompaktowego wymiennika narzędzi wraz z oprogramowaniem wykorzystującego ruchome elementy bezsmarowe (ekologiczne)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytania dostępna jest do pobrania tutaj.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dostępny jest tutaj.

Informacja o wyniku postępowania dostępna jest tutaj.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/FBiW/2021

Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów wg zestawienia poniżej, na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn.: „Opracowanie prototypu kompaktowego wymiennika narzędzi wraz z oprogramowaniem wykorzystującego ruchome elementy bezsmarowe (ekologiczne)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytania dostępna jest do pobrania tutaj.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dostępny jest tutaj.

Informacja o wyniku postępowania dostępna jest tutaj.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/FBiW/2021

Przedmiotem zamówienia jest zakup frezarki 3 – osiowej z wymiennikiem narzędzi sterowanej numerycznie na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn.: „Opracowanie prototypu kompaktowego wymiennika narzędzi wraz z oprogramowaniem wykorzystującego ruchome elementy bezsmarowe (ekologiczne)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytania dostępna jest do pobrania tutaj.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dostępny jest tutaj.

Informacja o wyniku postępowania dostępna jest tutaj.

 —

Dotacja Drukarka i Skaner

 —

Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia do automatycznego wiercenia otworów w kuli bowlingowej z uwzględnieniem indywidualnych cech graczy”

Firma PULSAR SYSTEM sp. z o.o.  realizuje projekt badawczo-rozwojowy pn.: ”Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia do automatycznego wiercenia otworów w kuli bowlingowej z uwzględnieniem indywidualnych cech graczy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności
i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada przeprowadzenie prac B+R, których celem jest opracowanie nowego produktu – innowacyjnego w skali świata urządzenia do automatycznego wiercenia otworów w kuli bowlingowej z uwzględnieniem indywidualnych cech graczy.

Całkowita wartość projektu to 448 488,00 zł, a planowane dofinansowanie 261 300,00 zł.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/BOWL/FBiW z dnia 03.03.2020

Przedmiotem zamówienia jest zakup trzech frezarek sterowanych numerycznie na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn.: „Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia do automatycznego wiercenia otworów w kuli bowlingowej z uwzględnieniem indywidualnych cech graczy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania
i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytanie dostępna jest do pobrania tutaj w formie dokumentu pdf.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dostępny jest tutaj w formie dokumentu pdf.

Informacja o wyniku postępowania dostępna jest tutaj.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BOWL/FBiW z dnia 10.04.2020

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na wykonaniu prac badawczo-rozwojowych mających na celu stworzenie prototypu funkcjonalnego (projekt i prototyp) urządzenia do obróbki elementu (kula 8,5”) , z możliwością wykonania (3-5) otworów pod dowolnym kątem na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn.: „Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia do automatycznego wiercenia otworów w kuli bowlingowej z uwzględnieniem indywidualnych cech graczy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytania dostępna jest do pobrania tutaj w formie dokumentu pdf.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dostępny jest tutaj w formie dokumentu pdf.

Niniejszym informujemy o przedłużeniu terminu składani ofert w ramach zapytania nr 2/BOWL/FBiW z dnia 10.04.2020 r. Nowy termin pływa 24.04.2020 r.

Przedłużenie terminu – dokument do pobrania tutaj.

Pełna treść zapytania po zmianie terminu dostępna jest do pobrania tutaj w formie dokumentu pdf.

Informacja o wyniku postępowania dostępna jest tutaj.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/BOWL/FBiW z dnia 28.04.2020

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej, polegającej na stworzeniu oprogramowania maszyny do wiercenia  kul do bowlingu na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn.: „Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia do automatycznego wiercenia otworów w kuli bowlingowej z uwzględnieniem indywidualnych cech graczy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytania dostępna jest do pobrania tutaj w formie dokumentu pdf.
 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dostępny jest tutaj w formie dokumentu pdf.

Informacja o wyniku postępowania dostępna jest tutaj.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/BOWL/FBiW z dnia 28.04.2020

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej w zakresie technik wiercenia kul do bowlingu w celu stworzenia algorytmu ustawiającego kulę we właściwej pozycji – mechanizm fizyczny oparty o sterownik CNC, na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn.: „Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia do automatycznego wiercenia otworów w kuli bowlingowej z uwzględnieniem indywidualnych cech graczy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

UWAGA! – Informujemy, że w treści zapytana ofertowego NR 4/BOWL/FBiW z dnia 28.04.2020 znalazła się oczywista pomyłka w punkcie 6.10 – termin złożenia oferty. Właściwy termin złożenia oferty to 05.05.2020 r.

 
Pełna treść zapytania dostępna jest do pobrania tutaj w formie dokumentu pdf.
 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dostępny jest tutaj w formie dokumentu pdf.
 
Informacja o wyniku postępowania dostępna jest tutaj.