Projekty unijne

Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia do automatycznego wiercenia otworów w kuli bowlingowej z uwzględnieniem indywidualnych cech graczy”

Firma PULSAR SYSTEM sp. z o.o.  realizuje projekt badawczo-rozwojowy pn.: ”Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia do automatycznego wiercenia otworów w kuli bowlingowej z uwzględnieniem indywidualnych cech graczy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności
i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

Projekt zakłada przeprowadzenie prac B+R, których celem jest opracowanie nowego produktu – innowacyjnego w skali świata urządzenia do automatycznego wiercenia otworów w kuli bowlingowej z uwzględnieniem indywidualnych cech graczy.

Całkowita wartość projektu to 448 488,00 zł, a planowane dofinansowanie 261 300,00 zł.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/BOWL/FBiW z dnia 03.03.2020

Przedmiotem zamówienia jest zakup trzech frezarek sterowanych numerycznie na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn.: „Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia do automatycznego wiercenia otworów w kuli bowlingowej z uwzględnieniem indywidualnych cech graczy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania
i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytanie dostępna jest do pobrania tutaj w formie dokumentu pdf.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dostępny jest tutaj w formie dokumentu pdf.