Pulsar System

Oficjalna strona aplikacji XL2GreenMail24 oraz Optima2GreenMail24

XL2GreenMail24 v. 3.15.0 (2024-03-19) licencjaNajnowsza wersja: POBIERZPobierz aktualną instrukcję

###

Co nowego w wersji 3.15.0:

* poprawienie uprawnień do pliku konfiguracyjnego
* modyfikacja XML
* modyfikacja pobierania adresów DW

Co nowego w wersji 3.13.0:

* Poprawienie wysyłania faktur zaliczkowych
* Szyfowanie pliku konfiguracyjnego

Co nowego w wersji 3.10.0:

* wybór prezentowanej jednostki towaru w XML za pomocą atrybutu

Co nowego w wersji 3.8.1:

* modyfikacja XML
* pobieranie danych do XML z płatności dokumentu

Co nowego w wersji 3.7.0:

* dodanie kursu waluty w XML
* przekazywanie adresu korespondencyjnego przy elektronicznej wysyłce not i upomnień

Co nowego w wersji 3.5.1:

* modyfikacja XML

Co nowego w wersji 3.5.0:

* obsługa faktury korekty danych oraz faktury korekty elementów
* modyfikacja sposobu pobierania danych do XML

Co nowego w wersji 3.3.0:

* zmiana metody pobierania zgód

Co nowego w wersji 3.2.0:

* nowy wygląd aplikacji
* obsługa wysyłki not i upomnień
* sprawdzanie porawności walidacji XML
* raport wysyłek
* informacje o zamówieniu w pliku XML
* osobne licencjonowanie (moduł Faktury, moduł Noty i upomnienia, moduł Raporty)
* filtrowanie dokumentów

Co nowego w wersji 2.6.0:

* usuwanie znaków szesnastkowych z XML
* walidacja XML pod kątem poprawności składni oraz zgodności ze schematem XSD GreenPost dla faktur
* zapis do tabeli raportów i wykluczenie z trybu automatycznego dokumentów w przypadku negatywnej walidacji XML
* poprawa oznaczenia e-faktur podpisanych/znakowanych

Co nowego w wersji 2.5.1:

* poprawa sprawdzania składni XML

Co nowego w wersji 2.5.0:

* aktualizacja komponentów do pospisywania dokumentów
* czyszczenie katalogu z fakturami tymczasowymi
* wyświetlanie komunikatu o błedach w bocznym panelu

Co nowego w wersji 2.4.1:

* usprawnienie trybu automatycznego

Co nowego w wersji 2.4.0:

* zbiorcza wysyłka faktur papierowych w jednym liście do jednego kontrahenta

Co nowego w wersji 2.3.4:

* automatyczna archiwizacja dokuemntów historycznych
* równoległe logi do bazy
* poprawa wydajności
* aktualizacja dat odbioru dokumentów w systemie

Co nowego w wersji 2.0.2:

* rozszerzenie funkcjonalności z wersji 1.5.6 – od teraz można wybierać odbiorcę faktury papierowej dla każdego kontrahenta indywidualnie (poprzez atrybut)
* poprawki błędów

Co nowego w wersji 2.0.1:

* poprawa obsługi załączników
* dodanie procedury PulsarZnajdzMail

Co nowego w wersji 2.0.0:

* nowy design aplikacji
* obsługa załączników
* obsługa różnych walut dokumentów (pole Kwota w GreenMail24)

Optima2GreenMail24 v. 2.16.0 (2024-03-25) licencjaNajnowsza wersja: POBIERZPobierz aktualną instrukcję

###

Co nowego w wersji 2.16.0:

* działa tylko z Comarch ERP Optima w wersji 2024.3.1

Co nowego w wersji 2.13.0:

* działa tylko z Comarch ERP Optima w wersji 2021.5.1

Co nowego w wersji 2.12.0:

* działa tylko z Comarch ERP Optima w wersji 2021.1.2

Co nowego w wersji 2.11.0:

* działa tylko z Comarch ERP Optima w wersji 2021.0.1

Co nowego w wersji 2.10.0:

* działa tylko z Comarch ERP Optima w wersji 2020.7.1
* obsługa wydruku faktury korekty ilościowej

Co nowego w wersji 2.9.0:

* działa tylko z Comarch ERP Optima w wersji 2020.7.1
* obsługa wydruków faktur zaliczkowych oraz korekt zaliczkowych
* możliwość wskazania miejsca pobierania adresu korespondencyjnego

Co nowego w wersji 2.6.0:

* działa tylko z Comarch ERP Optima w wersji 2020.5.1
* zmiana metody pobierania zgód

Co nowego w wersji 2.5.0:

* działa tylko z Comarch ERP Optima w wersji 2020.4.1
* dodanie kodu odbiorcy oraz EAN towaru do XML
* filtry na zakładkach (do nadania, do wysłania, wysłane)
* możliwość wyświetlenia atrybutu na każdej z zakładek
* zapis do tabeli raportów i wykluczenie z trybu automatycznego dokumentów w przypadku negatywnej walidacji XML
* osobny sposób podpisywania dokumentów w zależności od stanowiska, na którym uruchomiona jest aplikacja

Co nowego w wersji 2.1.0:

* działa tylko z Comarch ERP Optima w wersji 2020.1.2
* usuwanie znaków szesnastkowych z XML

Co nowego w wersji 2.0.2:

* poprawa sprawdzania składni XML
* działa tylko z Comarch ERP Optima w wersji 2020.0.1

Co nowego w wersji 2.0.1:

* poprawa sprawdzania składni XML
* działa tylko z Comarch ERP Optima w wersji 2020.0.1

Co nowego w wersji 1.2.1:

* automatyczne czyszczenie folderu z niewysłanych dokumentów

Co nowego w wersji 1.2.0:

* obsługa wydruków GenRap
* aktualizacja komponentów do podpisywania dokumentów

Co oferuje wersja 1.0.0:

* wysyłka faktur papierowych
* wysyłka e-faktur
* podpis kwalifikowany i niekwalifikowany
* lista dokumentów do nadania budowana w oparciu o edytowalny widok
* obsługa zgód na e-fakturę
* wykonywanie dowolnej procedury po pobraniu statusu
* wysyłka załączników
* całkowicie zautomatyzowany tryb pracy (podpis faktur + wysyłka + pobieranie statusów i zgód)
* pokazywanie statusów wysyłek w Optimie
* definiowanie szablonów w zależności od typu dokumentu i rodzaju wysyłki
* ustalanie wydruków per typ dokumentu oraz per kontrahent
* odczytywanie adresu e-mail do wysyłki e-faktury z procedury