Pulsar System GreenMail24

XL2GreenMail24 v. 2.0.2 (2019-02-28)
Najnowsza wersja do pobrania z oficjalnej strony: POBIERZCo nowego w wersji 2.0.2:

* rozszerzenie funkcjonalności z wersji 1.5.6 – od teraz można wybierać odbiorcę faktury papierowej dla każdego kontrahenta indywidualnie (poprzez atrybut)
* poprawki błędów


Co nowego w wersji 2.0.1:

* poprawa obsługi załączników
* dodanie procedury PulsarZnajdzMail


Co nowego w wersji 2.0.0:

* nowy design aplikacji
* obsługa załączników
* obsługa różnych walut dokumentów (pole Kwota w GreenMail24)

###

Prosimy zapoznać się z plikiem ReadMe.txt opisującym co należy wykonać, by poprawnie dokonać aktualizacji.

###

W paczce z aplikacją dodatkowo:

aktualna instrukcja,
specyfikacja używanych tabel,
scenariusze użycia.Optima2GreenMail24 v. 1.0.0 NOWOŚĆ 10-2018
Najnowsza wersja do pobrania z oficjalnej strony: POBIERZCo oferuje wersja 1.0.0:

* wysyłka faktur papierowych
* wysyłka e-faktur
* podpis kwalifikowany i niekwalifikowany
* lista dokumentów do nadania budowana w oparciu o edytowalny widok
* obsługa zgód na e-fakturę
* wykonywanie dowolnej procedury po pobraniu statusu
* wysyłka załączników
* całkowicie zautomatyzowany tryb pracy (podpis faktur + wysyłka + pobieranie statusów i zgód)
* pokazywanie statusów wysyłek w Optimie
* definiowanie szablonów w zależności od typu dokumentu i rodzaju wysyłki
* ustalanie wydruków per typ dokumentu oraz per kontrahent
* odczytywanie adresu e-mail do wysyłki e-faktury z procedury

Pobierz aktualną instrukcję

###

Pulsar System sp. z o.o. © 2019