PulsarSystem - nagłówek
Misja gospodarcza do USA
2014-11-01

W terminie od 14 do 18 października 2014 nasza firma była uczestnikiem misji gospodarczej branży IT w Chicago, organizowanej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu pn. "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

Dzięki zaangażowaniu przedstawcieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej w Chicago, USA, wyjazd był bardzo bogaty w wydarzenia i spotkania pozwalające wszystkim uczestniczącym przedsiębiorcom zapoznać się ze specyfiką prowadzenia działalności w USA, możliwościami współpracy z polskimi i amerykańskimi instytucjami otoczenia biznesu oraz nawiązać pierwsze kontakty handlowe, które w przyszłości powinny przełożyć się na kontrakty zagraniczne.

Misja została dofinansowana w 85% przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w 15% przez Województwo Kujawsko-Pomorskie).